MIA en VAMIL subsidie regelingen

De MIA en VAMIL subsidieregelingen zijn een mooie overheidsbijdrage bij het investeren in een duurzame stal of stal met milieukeur. Via de MIA regeling kunt u tot 36% van de milieuvriendelijke investeringskosten aftrekken van de fiscale winst bovenop de gewone afschrijvingen. Met de VAMIL regeling bepaalt u zelf wanneer u de investering afschrijft. Dit samen resulteert in een liquiditeit- en rentevoordeel voor uw bedrijf. Wilt u weten welke milieuvriendelijke investeringen in aanmerking komen voor MIA/VAMIL? Klik hier voor de lijst.

Een aantal producten waarmee wij kunnen bijdragen aan het behalen van de benodigde punten voor uw MIA/VAMIL regeling zijn bijvoorbeeld de verwarmde biggennesten , klimaatbeheersing, vernevelinginstallaties of voedersystemen .

Op de website van Agentschap.nl vindt u uitgebreide informatie over de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regelingen.

Certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij

Om in aanmerking te komen voor een MIA of VAMIL regeling dient uw stalinrichting te voldoen aan een aantal eisen. U kunt een Certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen en daarmee in aanmerking komen voor de MIA/VAMIL regelingen. Uitgebreide informatie hiervoor kunt u vinden op de website van SMK .

De hoofdonderwerpen om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn:
  • Ammoniakemissie
  • Bedrijf & omgeving
  • Dierenwelzijn
  • Diergezondheid
  • Energie
  • Fijn stof